2023.11 TEAM EXPO FES in 吹田

開催場所:関西大学千里山キャンパス
FM802 DJ樋口大喜 監修 ハンバーガー店 店舗運営 / メニュー開発